Jesteś tutaj: Strona Główna

Menu:

Inne:

Strona Główna

Śląski Związek Gmin i Powiatów (zwany dalej Związkiem) jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem gmin i powiatów, którego misją jest: wspieranie idei samorządności lokalnej z uwzględnieniem historycznych więzi i kulturowego dziedzictwa, integrowanie na płaszczyźnie regionalnej gmin i powiatów należących do Związku, kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych i lobbingu samorządowego oraz promocji osiągnięć członków Związku, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju gmin i powiatów, wymiana doświadczeń i upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju lokalnego i zarządzania w gminach i powiatach

Informacje

Związek jest finansowany ze składek członkowskich gmin i powiatów.

Siedzibą Związku jest miasto Katowice. Związek prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zaś na obszarze gmin i powiatów będących członkami Związku

Dla osiągnięcia celów Związek realizuje zadania w zakresie sfery zadań publicznych określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Związek działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
  2. Statutu Związku z dnia dn.3 lipca 2020 r. (ZOBACZ)


Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2022-10-17 15:42:22 Redakcja BIP
2022-10-17 12:36:40 Redakcja BIP
2022-10-17 12:32:02 Redakcja BIP
2022-10-17 10:38:12 Redakcja BIP
2022-10-17 10:36:02 Redakcja BIP
2022-10-17 10:13:47 Redakcja BIP
2022-10-17 10:13:29 Redakcja BIP
2022-10-17 10:12:58 Redakcja BIP
2022-10-17 10:09:47 Redakcja BIP
Skip to content