Jesteś tutaj: Dokumenty statutowe

Menu:

Inne:

Dokumenty statutowe

UCHWAŁA Nr 11/VIIIK/V/2020

Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

z dn. 3 lipca 2020 r.

w sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów na podstawie § 25 ust. 1 lit. p) Statutu Związku oraz uchwały Nr 06/2020 Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 3 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Związku, ustala jednolity tekst Statutu Związku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Pliki do pobrania

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2022-10-17 15:06:57 Redakcja BIP
2022-10-17 14:10:30 Redakcja BIP
Skip to content