Jesteś tutaj: Dostępność

Menu:

Inne:

Dostępność

Deklaracja dostępności

Śląski Związek Gmin i Powiatów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej silesia.org.pl i bip.silesia.org.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-04-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych.
Na stronie internetowej występują niejasne cele linków.
Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany
2022-10-21 14:54:47 Redakcja BIP
2022-10-21 14:43:18 Redakcja BIP
Skip to content